AS ROMA อาชีพเสริมดีๆ ROMA FANCLUB THAILAND

อาชีพเสริมดีๆ
ขับรถส่งอาหารเป็นอาชีพเสริมดีจริงไหม
ถึงแม้เราจะสามารถเห็นข่าวที่ไม่ดีเท่าไรนักเกี่ยวกับคนขับรถส่งอาหารหรือที่เรียกกันว่าไรเดอร์ มีข่าวเกี่ยวกับการก้าวร้าว ก่อกวน ทำร้ายลูกค้าหรือแม้แต่ทำร้ายร่างกายไรเดอร์ด้วยกันเองบ่อยๆ ก็ยังมิวายที่จะมีคนสมัครเข้าไปเป็นคนขับรถส่งอาหารเป็นอาชีพเสริมกันอยู่ดี เพราะการเลือกทำอาชีพเสริมนี้สร้างความอิสระให้แก่คนขับได้เป็นอย่างดี ตอบโจทย์การทำงานที่เป็นการงานตัวเองได้มากที่สุด เทียบเท่ากับการเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งการลงทุนของอาชีพเสริมนี้เป็นการลงทุนในเรื่องของสภาพการใช้งานของรถจักรยานยนต์เท่านั้นที่มีโอกาสเสียหรือลดอายุการใช้งานลงไปบ้าง อาชีพเสริมขับรถส่งอาหารคืออะไร
Scroll to Top